HERBARIUM
Frømelde
Les mer om frømelde i Den virtuelle floraen
 
 
Familie: Meldefamilien
 
Latinsk Navn: Chenopodium polyspermum

Diverse opplysninger:

Disse bildene er tatt i Oslo kommune i byen, og i Askim kommune.

Dato:
29 juni 2017
9 juli 2009