HERBARIUM
Frynsestarr
 
Familie: Starrfamilien
 
Latinsk Navn: Carex paupercula

Diverse opplysninger:

Disse bildene er tatt på Slåttemyra i Nittedal kommune, på Innset i Rennebu kommune, ved Grønntjenna i Oppdal kommune, ved Minnesund i Eidsvoll kommune og i Rakkestad kommune.

Dato:
28 mai2017
2 juli 2016
18 juli 2015
22 juli 2012
28 juni 2007