HERBARIUM
Fuglerede
 
Familie: Orkidéfamilien
 
Latinsk Navn: Neottia nidus-avis

Diverse opplysninger:

De 3 første bildene er tatt ved Krogstadelva i Nedre Eiker kommune.
De 2 siste bildene ble tatt på Jeløya i Moss kommune.

Dato:
1 juli 2007
24 juni 2005