HERBARIUM
Furuvintergrønn
 
Familie: Vintergrønnfamilien
 
Latinsk Navn: Pyrola chloranta

Diverse opplysninger:

Disse bildene ble tatt på Fagerhaug i Oppdal kommune, og ved Rom på Kirkøya i Hvaler kommune.

Dato:
31 mai 2016
12 juli 2006