HERBARIUM
Gauksyre
 
Familie: Gauksyrefamilien
 
Latinsk Navn: Oxalis acetosella

Diverse opplysninger:

Disse bildene er tatt i Sarpsborg og i Rygge kommune.
Bildet av den lilla varianten, er tatt på Soli Brug.

Dato:
26 april 2016
28 april 2014
3 mai 2009
11 mai 2005
16 mai 2005
09 mai 2006
25 desember 2006