HERBARIUM
Geitsvingel
Les mer om geitsvingel i Den virtuelle floraen
 
 
Familie: Grasfamilien
 
Latinsk Navn: Festuca vivipara

Diverse opplysninger:

Disse bildene er tatt ved Vangshaugen i Sunndal kommune og ved Gjevilvatnet i Oppdal kommune.

Dato:
1 august 2015
22 juli 2009