HERBARIUM
Geitved
 
Familie: Trollheggfamilien
 
Latinsk Navn: Rhamnus catharcticus

Diverse opplysninger:

Disse bildene ble tatt på Viker i Hvaler kommune og på Mærrapanna i Onsøy kommune.

Dato:
21 juni 2017
14 mai 2006