HERBARIUM
Geitved
 
Familie: Trollhegg
 
Latinsk Navn: Rhamnus catharcticus

Diverse opplysninger:

Disse bildene ble tatt på Viker i Hvaler kommune.

Dato: 14 mai 2006