HERBARIUM
Gjøglerblom
 
Familie: Maskeblomstfamilien
 
Latinsk Navn: Mimulus guttatus

Diverse opplysninger:

Disse bildene ble tatt på Gjøra i Sunndal kommune.
Disse plantene har vært naturalisert i denne bekken i en årrekke. Jeg snakket med en gårdbruker i nærheten, og han sa de hadde vært der så lenge han kunne huske. De var i et bekkedrag på flere hundre meter.

Dato:
17 juli 2017
29 september 2006