HERBARIUM
Gråor
 
Familie: Bjørkefamilien
 
Latinsk Navn: Alnus incana

Diverse opplysninger:

Disse bildene er tatt i Oppdal kommune, ved Solli i Sarpsborg kommune og i Halden kommune.

Dato:
22 mars 2017
1 april 2007
1 mai 2006