HERBARIUM
Gråor
 
Familie: Bjørkefamilien
 
Latinsk Navn: Alnus incana

Diverse opplysninger:

Det første bildet er tatt i Oppdal kommune.

Det siste bildet er tatt i Halden kommune.

Dato:
1 april 2007
1 mai 2006