HERBARIUM
Granstarr
 
 
Familie: Starrfamilien
 
Latinsk Navn: Carex globularis

Diverse opplysninger:

Disse bildene er tatt i Råde og Marker kommune.

Dato:
1 juli 2016
26 juni 2015