HERBARIUM
Greplyng
 
Familie: Lyngfamilien
 
Latinsk Navn: Loiseleuria procumbens

Diverse opplysninger:

Disse bildene er tatt i Oppdal kommune.

Dato:
3 august 2015
18 juli 2012
5 juli 2007
28 juli 2004
07 juli 2003