HERBARIUM
Gulldusk
 
Familie: Nøkleblomst
 
Latinsk Navn: Lysimachia thyrsiflora

Diverse opplysninger:

Disse bildene ble tatt på Brattestø i Hvaler kommune.

Dato:
22 june 2005
03 juli 2005