HERBARIUM
Gulltvetann
 
 
Familie: Leppeblomstfamilien
 
Latinsk Navn: Lamiastrum galeobdolon ssp. galeobdolon

Diverse opplysninger:

Disse bildene er funnet ved Tomb i Råde kommune.

Dato:
26 mai 2010