HERBARIUM
Gulstarr
 
Familie: Starrfamilien
 
Latinsk Navn: Carex flava

Diverse opplysninger:

Disse bildene ble tatt ved i Marker kommune, i Oppdal kommune, og ved Kolbjørnviksjøen i Rakkestad kommune:

Dato:
24 juli 2017
07 august 2012
15 juni 2006