HERBARIUM
Havstarr
 
Familie: Starr
 
Latinsk Navn: Carex paleacea

Diverse opplysninger:

Dette bildet ble tatt på Hvaler.

Dato: 5 juni 2005