HERBARIUM
Hengeaks
 
Familie: Grasfamilien
 
Latinsk Navn: Melica nutans

Diverse opplysninger:

Det første bildet ble tatt på Hovedøya i Oslo kommune.

Det andre bildet ble tatt på Jeløya i Moss kommune, og ved Tunevannet i Sarpsborg kommune.

Dato:
27 mai 2013
10 mai 2007
8 juni 2005