HERBARIUM
Istervier
 
Familie: Vier
 
Latinsk Navn: Salix pentandra

Diverse opplysninger:

Disse bildene er tatt ved Visterflo i Sarpsborg kommune.

Dato: 7 juni 2005