HERBARIUM
Kalkgrønnaks
 
Familie: Gras
 
Latinsk Navn: Brachypodium pinnatum

Diverse opplysninger:

Disse bildene er tatt på Jeløya i Moss kommune.

Dato 25 juni 2007