HERBARIUM
Kalkkarse
 
Familie: Korsblomstfamilien
 
Latinsk Navn: Hornungia petraea

Diverse opplysninger:

Disse bildene er tatt på Brattestø i Hvaler kommune.

Dato:
2 mai 2014
5 mai 2010
2 mai 2006
15 mai 2005