HERBARIUM
Kantkonvall
 
Familie: Konvall
 
Latinsk Navn: Polygonatum odoratum

Diverse opplysninger:

Det første bildet er tatt ved Mærrapanna i Onsøy kommune.

De 2 neste er tatt på Jeløya i Moss kommune.

Dato:
10 juni 2011
28 mai 2003
20 mai 2007