HERBARIUM
Kantlungeurt
 
 
Familie: Rubladfamilien
 
Latinsk Navn: Pulmonaria montana

Diverse opplysninger:

Disse bildene er tatt sør for Tomb jordbrukskole i Råde kommune.

Dato:
5 mai 2014
7 mai 2010