HERBARIUM
Kantlyng
 
 
Familie: Lyngfamilien
 
Latinsk Navn: Cassiope tetragona

Diverse opplysninger:

Disse bildene er tatt ved Nybyen, Diabasodden og Endalen.

Dato:
14 juli 2013
17 juli 2013
20 juli 2013