HERBARIUM
Kantmjølke
Les mer om kantmjølke i Den virtuelle floraen
 
 
Familie: Mjølkefamilien
 
Latinsk Navn: Epilobium tetragonum

Diverse opplysninger:

Disse bildene er tatt på Øra i Fredrikstad kommune.

Dato: 5 oktober 2009