HERBARIUM
Karve
 
Familie: Skjermplante
 
Latinsk Navn: Carum carvi

Diverse opplysninger:

Disse bildene er tatt i Sarpsborg kommune, på Brattestø i Hvaler kommune, i Sarpsborg kommune og i Ringerike kommune i Hønefoss.

Dato:
29 mai 2014
29 juni 2007
7 juni 2005
10 juni 2005