HERBARIUM
Kastanjesiv
 
Familie: Siv
 
Latinsk Navn: Juncus castaneus

Diverse opplysninger:

Disse ble funnet i Oppdal kommune.

Dato:
10 juli 2006
21 juli 2006