HERBARIUM
Kildemjølke
 
Familie: Mjølkefamilien
 
Latinsk Navn: Epilobium alsinifolium

Diverse opplysninger:

De to første bildene er tatt på Lønset i Oppdal kommune.
Det siste bildet er tatt i Vinstradalen i Oppdal kommune.

Dato:
7 juli 2007
2 august 2005