EditRegion6
HERBARIUM
Kjempebjørnekjeks
 
Familie: Skjermplante
 
Latinsk Navn: Heracleum mantegazzianum

Diverse opplysninger:

Bildene er tatt i Sarpsborg kommune ved Gatedalen.

Dato: 5 juli 2006