HERBARIUM
Kjempehøymol
 
Familie: Slirekne
 
Latinsk Navn: Rumex hydrolapathum

Diverse opplysninger:

Disse bildene er tatt ved Guttormsvauen i Hvaler kommune.

Dato: 27 juni 2007