HERBARIUM
Kjempepiggknopp
 
Familie: Piggknopp
 
Latinsk Navn: Sparganium erectum

Diverse opplysninger:

Disse bildene er tatt ved Kalnes jordbruksskole i Sarpsborg kommune.

Dato:
9 august 2005
2 juli 2005