HERBARIUM
Kjempespringfrø
 
Familie: Springfrøfamilien
 
Latinsk Navn: Impatiens glandulifera

Diverse opplysninger:

Det første bildet ble tatt ved Tunevannet i Sarpsborg kommune.
De andre bildene ble tatt på Kirkøya på Hvaler.

Dato:
25 august 2007
8 august 2006