HERBARIUM
Kjempestarr
 
Familie: Starr
 
Latinsk Navn: Carex riparia

Diverse opplysninger:

Disse bildene ble tatt på Sauholmen i Utgårdskilen i Hvaler kommune.

Dato: 3 juni 2007