HERBARIUM
Klåved
 
Familie: Tamarisk
 
Latinsk Navn: Myricaria germanica

Diverse opplysninger:

Disse bildene ble tatt i et grustak på Fagerhaug i Oppdal kommune.

Dato:
2 juli 2007
29 september 2006