HERBARIUM
Klasetomat
 
 
Familie: Søtvierfamilien
 
Latinsk Navn: Solanum lycopersicum

Diverse opplysninger:

Disse ble funnet på Solgården avfallsplass i Moss kommune.

Dato: 29 september 2012