HERBARIUM
Klengemaure
 
Familie: Maure
 
Latinsk Navn: Galium aparine

Diverse opplysninger:

Det første bildet ble tatt på Kurland i Sarpsborg.

De 2 andre ble tatt på Jeløya i Moss kommune.

Dato:
17 august 2005
6 juli 2006