HERBARIUM
Klokkevintergrønn
 
Familie: Vintergrønnfamilien
 
Latinsk Navn: Pyrola media

Diverse opplysninger:

Disse bildene er tatt i Maridalen i Nittedal kommune, og i Tingvoll kommune.

Dato:
23 juli 2012
28 juni 2007