HERBARIUM
Klourt
 
Familie: Leppeblomst
 
Latinsk Navn: Lycopus europeaus

Diverse opplysninger:

Disse bildene er tatt ved Kalnes i Sarpsborg kommune.

Dato: 7 august 2005