HERBARIUM
Knappsiv
 
Familie: Siv
 
Latinsk Navn: Juncus conglomeratus

Diverse opplysninger:

Disse bildene er tatt på Sandøya i Hvaler kommune.

Dato:
12 juni 2006
18 juni 2006