EditRegion6
HERBARIUM
Knereverumpe
 
Familie: Reverumpefamilien
 
Latinsk Navn: Alopecurus geniculatus

Diverse opplysninger:

Denne ble funnet ved Kalnes i Sarpsborg kommune, i Gisnadalen i Oppdal kommune og i Mysen i Eidsberg kommune.

Dato:
27 juli 2014
28 juni 2013
24 juni 2006