HERBARIUM
Knerot
Les mer om knerot i Den virtuelle floraen
 
 
Familie: Orkidéfamilien
 
Latinsk Navn: Goodyera repens

Diverse opplysninger:

Disse bildene er tatt på Kirkøya i Hvaler kommune, og på Fagerhaug i Oppdal kommune.

Dato:
01 august 2008
30 juli 2007
16 juli 2003