HERBARIUM
Knortestarr
 
Familie: Starr
 
Latinsk Navn: Carex otrubae

Diverse opplysninger:

Disse bildene er tatt på Saueholmen i Utgårdskilen på Hvaler kommune.

Dato: 3 juni 2007