HERBARIUM
Kongsbregne
 
 
Familie: Kongsbregnefamilien
 
Latinsk Navn: Osmunda regalis

Diverse opplysninger:

Disse bildene er tatt i Bømlo kommune.

Dato: 13 juli 2016