HERBARIUM
Kornstarr
 
Familie: Starrfamilien
 
Latinsk Navn: Carex panicea

Diverse opplysninger:

Disse bildene er tatt ved Bøensetra i Aremark kommune, ved Mærrapanna i Onsøy kommune, på Spjær i Hvaler kommune og på Flatskjera i fredrikstad kommune.

Dato:
16 mai 2014
30 mai 2012
27 mai 2007
27 mai 2006
10 mai 2006
12 mai 2008