EditRegion6
HERBARIUM
Krabbekløver
 
Familie: Erteblomstfamilien
 
Latinsk Navn: Trifolium campestre

Diverse opplysninger:

Disse bildene ble tatt på Spjærøy i Hvaler kommune, og ved Foten i Onsøy kommune.

Dato:
7 juni 2009
2 juli 2006