HERBARIUM
Kranskonvall
 
Familie: Konvallfamilien
 
Latinsk Navn: Polygonatum verticillatum

Diverse opplysninger:

Disse bildene er tatt i Øyer kommune.
Dato:
14 juni 2010
15 juni 2007