HERBARIUM
Kransmynte
 
Familie: Leppeblomst
 
Latinsk Navn: Clinopodium vulgare

Diverse opplysninger:

De 2 første er tatt på Jeløya i Moss kommune.
De 2 siste er tatt på Lønset i Oppdal kommune.

Dato:
20 juli 2007
7 juli 2007