HERBARIUM
Krattmjølke
 
Familie: Mjølke
 
Latinsk Navn: Epilobium montanum

Diverse opplysninger:

Denne blomsten ble funnet på Kurland i Sarpsborg kommune.

Dato: 1 juli 2005