HERBARIUM
Krokkjørvel
 
Familie: Skjermplante
 
Latinsk Navn: Anthriscus caucalis

Diverse opplysninger:

Denne planten ble funnet på Borregaard sitt område i Sarpsborg kommune.

Dato: 9 mai 2006