HERBARIUM
Korsved (Krossved)
 
Familie: Kaprifolfamilien
 
Latinsk Navn: Viburnum obulus

Diverse opplysninger:

Disse bildene er tatt i Sarpsborg kommune ved Bådstangen og ved Solli Bruk.

Dato:
30 desember 2014
16 juni 2009
5 juni 2008
11 juni 2004
7 august 2005