HERBARIUM
Krushøymole
 
Familie: Syre
 
Latinsk Navn: Rumex crispus

Diverse opplysninger:

Disse bildene ble tatt på Jeløya i Moss kommune.

Dato: 6 juli 2006