HERBARIUM
Krypjonsokkoll
 
Familie: Leppeblomstfamilien
 
Latinsk Navn: Ajuga reptans

Diverse opplysninger:

Disse bildene er tatt i Maridalen i Nittedal kommune.

Dato:
28 juni 2007